Prioritetno područje 6


Zajedničkom izjavom europskog povjerenika za regionalnu politiku Johannesa Hahna i ministra vanjskih poslova Republike Mađarske Janosa Martonyja od 3. veljače 2011. Republici Hrvatskoj dodijeljena je uloga voditelja/su-koordinatora prioritetnog područja 6 „Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza te kakvoće zraka i tla“ (Priority Area 6 - Biodiversity and landscapes, quality of air and soils) zajedno sa saveznom njemačkom državom Bavarskom. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s bavarskim Ministarstvom zaštite okoliša i potrošača koordinira prioritetno područje 6 Strategije EU za dunavsku regiju.
 
Koordinatori prioritetnog područja 6 osiguravaju provedbu aktivnosti definiranih Akcijskim planom Strategije EU za dunavsku regiju, između ostalog, kroz kontinuiranu suradnju u okviru Upravljačke grupe (eng. Steering Group) za prioritetno područje 6. Upravljačku grupu čine predstavnici relevantnih sektora svih država koje su u obuhvatu Strategije. U cilju kontinuiranog unapređenja procesa upravljanja i provedbe Strategije, koordinatori prioritetnog područja, u suradnji s Upravljačkom grupom, uspostavili su sedam Tematskih radnih grupa (eng. Task force). Radne grupe koje djeluju u okviru Upravljačke grupe za prioritetno područje 6 okosnica su za provedbu aktivnosti, a između ostalog, okupljaju predstavnike mreža i platformi nevladinih organizacija i znanstvenog sektora, javnih vlasti i ostalih interesnih skupina koji su dionici u provedbi aktivnosti i dostizanja ciljeva ovog prioritetnog područja.
 
Za razdoblje provedbe 2017.- 2019. financiranje aktivnosti Prioritetnog područja 6 omogućeno je iz INTERREG programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. te su se sve aktivnosti u referentnom razdoblju provodile u okviru projekta Potpore koordinatorima Prioritetnog područja 6, dok je potpora aktivnostima za razdoblje 2020.-2022. omogućena iz istog programa kroz projekt potpore koordinatorima prioritetnog područja 6 Strategije EU za dunavsku regiju.
 
Prioritetno područje 6 svojim djelovanjem podiže razinu političke svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i zaštite prirode. Primarno kroz povećanje kapaciteta i vlasništva nad aktivnostima na razini Upravljačke  grupe i Tematskih radnih grupa te stvaranjem sinergija s drugim tijelima odgovornim za provedbu Strategije i ostalim relevantnim institucionalnim dionicima u politikama dunavske regije. Dodatno, pitanje očuvane prirode i zdravih ekosustava dio je mnogih procesa koji se odvijaju na globalnoj, EU i regionalnoj razini. Stoga aktivnosti prioritetnog područja 6 idu ka jačanju sinergija u provedbi makro-regionalnih strategija s ciljem horizontalnog doprnosa očuvanju bioraznolikosti.
 
Više informacija možete pronaći na našoj web stranici.