17.4.2023. Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu


(referentni broj: MF-2023-1-1)

 

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:
a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.
 

Predmet Poziva

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:
 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god 
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW    
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god   
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh


Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.


Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 2.000.000,00 eura


Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.
 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.


Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Upiti u sklopu Poziva:

Prijavitelji mogu za vrijeme Poziva postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu: upiti.modernizacijski-fond@mingor.hr s jasnim navođenjem naznake Poziva „MF-2023-1-1“.
 

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb sa navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je u nastavku.

Dokumenti Poziva:

Poziv MF 2023-1-1

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja

Prilog 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije od 17. veljače 2022. i Prve izmjene Programa dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije od 8. ožujka 2023.

Prilog 2. Nacrt Ugovora o dodjeli sredstava iz Modernizacijskog fonda

Prilog 3. Minimalni sadržaj garancije za predujam

Odgovori na upite nalaze se na sljedećoj poveznici.