U zagrebačkom Zoološkom vrtu obilježen Svjetski dan divljih vrsta

Svjetski dan divljih vrsta obilježen u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Inspekcija zaštite prirode, carina i policija tijekom prošle godine zaplijenile nekoliko tisuća jedinki te predmeta izrađenih od strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja.

Neophodno je dokinuti nezakonitu trgovinu ugroženim životinjskim i biljnim vrstama. Istaknuto je to u Zoološkom vrtu grada Zagreba koji je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu bogatim edukativnim programom za građane obilježio Svjetski dan divljih vrsta.

„Na globalnoj razini od ilegalne trgovine divljim vrstama godišnje se zaradi oko 150 milijardi kuna. To je svrstava uz bok trgovini drogom, oružjem i ljudima. Ilegalna trgovina odgovorna je za ugrožavanje bioraznolikosti planeta. Primjerice, u posljednjih stotinjak godina broj tigrova je sa 100.000 pao na njih samo 3.500. Ovom akcijom želimo potaknuti građane da razmisle prije nego kupuju jedinke, proizvode ili preparate od divljih vrsta te da provjere njihovo podrijetlo jer tako doprinose borbi za njihovo očuvanje“, kazao je pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Kreitmeyer.


Ana Štrbenac, stručna voditeljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, istaknula je da ni hrvatske divlje vrste nisu izuzete od nezakonite trgovine.

„Najčešće se iz prirode nezakonito uzimaju kopnene i barske kornjače, periske, prstaci, ptice pjevice, zmije, gušteri, brojne biljne vrste poput proljetnica, orhideja ili planinskih zvončića“, kazala je Štrbenac.

Inspekcija zaštite prirode, carina i policija tijekom prošle su godine zaplijenile nekoliko tisuća jedinki te predmeta izrađenih od strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Najviše je oduzeto kornjača i ptica pjevica.

Hrvatska je 2000. godine potpisala Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, poznatiju pod skraćenicom CITES. Time se država obvezuje na zapljenu i oduzimanje životinja i biljaka kojima se nelegalno trguje te prekršajno, odnosno kazneno gonjenje onih koji to čine.

„Zoološki vrt grada Zagreba sustavno radi na promicanju zaštite ugroženih životinjskih vrsta, pa tako i onih s popisa CITES-a. Ovdje se može vidjeti mnoštvo životinja, od kojih su neke ugrožene ilegalnom trgovinom. To su sivi vuk, ris, smeđi medvjed, crna roda, bjeloglavi sup, bjelorepi štekavac, sova ušara, čančare i planinski žutokrug. Neke od tih životinja poput planinskog žutokruga uključili smo u znanstvena istraživanja kako bismo doznali više o njegovu razmnožavanju i poboljšali mu mogućnosti za opstanak u prirodi“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba.

Čak tri posto od 35.000 biljnih i životinjskih vrsta koliko ih štiti Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, pred izumiranjem je upravo zbog ilegalne trgovine.Stranica