Kontakti

 


Ministarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb


OIB: 19370100881

MB: 2831309Upiti medija: mediji@mingo.hr

 

Upiti građana: info@mingo.hr

Protokol: protokol@mingo.hr


 


Telefonska centrala:

  • 01/6106-111 (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb)


Radno vrijeme Ministarstava je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati.
Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
 

VAŽNO

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/2024) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzima poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.
 

Gdje se nalazimo:

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese:
 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom: