Ravnatelji uprava

  • Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju
  • Branka Pivčević Novak, p.o. ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti 
  • Anamarija Matak,ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
  • Robert Blažinović, ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt
  • dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku
  • Branka Augustinović, p.o. ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave
  • Elizabeta Kos, dipl. ing., ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
  • Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode
  • dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode
  • Anja Bagarić, ravnateljica Ravnateljstva za robne zalihe