Uvod u e-račun

U današnjem poslovnom okruženju digitalne ekonomije poslovne transakcije odvijaju se digitalno i u realnom vremenu.

Pravovremena i brza reakcija te brzi i efikasni poslovni procesi unutar organizacije ključni su za poslovni uspjeh i povećanje konkurentnosti.

E-račun smanjuje troškove, povećava točnost, produktivnost, ubrzava fakturiranje i plaćanje te pozitivno utječe na okoliš.

E-račun predstavlja najrašireniju elektroničku ispravu na svijetu i zbog toga mu pripada središnja uloga u razvoju elektroničkog poslovanja te digitalnog gospodarstva općenito.

E-račun je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu.

Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

Kod računa u elektroničkom obliku nužno je osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa, neovisno o tome je li račun izdan na papiru ili u elektroničkom obliku.

Navedeno je obvezan osigurati porezni obveznik koji obavlja isporuku, kao i porezni obveznik koji prima isporuku.

Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa.

Navedeno se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI), elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga.

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi uvela se obveza zaprimanja elektroničkih računa u postupcima javne nabave od 1. 12. 2018. te obveza izdavanja elektroničkih računa u postupcima javne nabave od 1. 7. 2019. godine.

Na sljedećem linku možete pronaći normu za e-račun.