Zakoni i propisi iz djelokruga Ravnateljstva za robne zalihe

Zakon o strateškim robnim zalihama - Narodne novine 87/02
Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama - Narodne novine 14/14
Zakon o sustavu državne uprave - Narodne novine 66/19
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave - Narodne novine 150/1122/1293/16104/16116/18127/19
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Narodne novine 97/20