Informiranje i sudjelovanje javnosti sukladno članku 34. Zakona o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom, provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
 
  • Trgovačko društvo ADRIATIC - BLIZNA d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 35, 21201 PRGOMET, OIB: 80385679206, podnijelo je ovom Ministarstvu 15. travnja 2024. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji gospodarenja otpadom: Dr. Franje Tuđmana 108 d, 22305 KISTANJE, k.č.br. 4439/3, k.o. KISTANJE, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13.