Popis isprava i službenih obrazaca u RH

Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima donijeta sa svrhom zadovoljavanja javnih potreba Republike Hrvatske kada je riječ o izradi zaštićenih isprava i izdavanju, tiskanju i prodaji zaštićenih službenih obrazaca, čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i dugim propisima, a koji se objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske – „Narodnim novinama“.

Zakonska regulativa