Infracrveni termometri

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskog tijela (NN br. 67/2012)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju ispunjavati infracrveni termometri za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela pri redovnoj ili izvanrednoj ovjeri.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Infracrveni termometri moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Infracrveni termometri podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa