Kontrolni uređaji s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara (NN br. 81/2002)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati kontrolni uređaji s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara ugrađenih u vozila.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Kontrolni uređaji s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera – Kontrolni uređaji s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa