Medicinski električni termometri

 

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature

(NN br. 67/2012

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati medicinski električni termometri za kontinuirano mjerenje temperature ljudskoga tijela ili tijela životinja (u daljnje pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju).

 

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Medicinski električni termometri moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Medicinski električni termometri podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa