Buka na otvorenom

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/2008)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom (SL L 162, 3.7.2000.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Područje primjene

Stavljanje na tržište opreme za uporabu na otvorenom

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Direktivom 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom (SL L 162, 3.7.2000.)

Nacionalna mjera

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

Izjava o sukladnosti

Članak 8. Stavak 3.

Oprema za uporabu na otvorenom koja se stavlja u promet ili stavlja u uporabu na području Republike Hrvatske potrebno je osigurati izjavu o sukladnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Člankom 8. stavkom 2. Direktive 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom (SL L 162, 3.7.2000.) propisano je da država članica može zatražiti da se izjava o sukladnosti sastavi ili prevede na službeni jezik ili službene jezike Zajednice koje odredi dotična država članica ako se oprema stavlja na tržište ili stavlja u uporabu na njezinom državnom području.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Katalog hrvatskih normi

Registar akreditacija

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa