Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

(NN br. 75/2020)


Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

(NN br. 126/2021

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Ovim se Pravilnikom propisuju postupci za stavljanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja iste tijekom vijeka uporabe. Oprema pod tlakom je sva ona oprema koja, kada je u uporabi, može predstavljati povećanu opasnost po sigurnost ljudi, okoliša i imovine, a na koju se odnose;

  1. Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 79/2016),
  2. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 27/2016),
  3. kao i sva ostala oprema koja je proizvedena i stavljena u uporabu prema propisima za tlačnu opremu koji su bili na snazi prije gore navedenih Pravilnika.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom uporabe kao i za provođenje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Prije prvog stavljanja u uporabu oprema pod tlakom se obzirom na opasnosti po sigurnost ljudi, okoliša i imovine, razvrstava u dvije razine opasnosti:

- Oprema pod tlakom niske razine opasnosti,

- Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti.

Razvrstavanje opreme pod tlakom, na zahtjev vlasnika, provodi ovlašteno inspekcijsko tijelo.

Provedbu sljedećih postupaka: prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, vanjski pregled, unutarnji pregled, ispitivanje tlakom, izvanredni pregled te pregled prije ponovnog stavljanja u uporabu obavljaju ovlaštena inspekcijska tijela na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku VII. Pravilnika.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa