Predstavljena prva dva poziva za projekte iz sektora gospodarenja otpadom u okviru NPOO-a

Danas su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), predstavljena prva dva poziva iz sektora gospodarenja otpadom: „Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada“ i „Poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“.

Pozive su predstavili posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zvonimir Savić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i državni tajnik Mario Šiljeg.

U okviru otvorenog poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada dostupno je 354 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su mala, srednja i velika poduzeća. Sredstva se dodjeljuju na temelju Programa državnih potpora koji je ranije donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a intenzitet sufinanciranja iznosi od 35% do 80%, ovisno o vrsti projekta i veličini poduzeća. Podnošenje prijava započinje 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. listopada 2023.

Kroz otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu sredstva će se dodijeliti za projekte ulaganja u izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta i za izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva. Ovim pozivom doprinijet će se uspostavi dodatnih kapaciteta za recikliranje otpada što doprinosi usklađenju s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

U okviru otvorenog poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada dostupno je 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Maksimalni intenzitet sufinanciranja iznosi 85%. Podnošenje prijava započet će 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 30. travnja 2024. Svrha ovog poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

Stranica