Utvrđene nove najviše maloprodajne cijene naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske danas je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja stupa na snagu 20. rujna 2022. Sukladno Uredbi, način izračuna najviše maloprodajne cijene jednak je za sva maloprodajna mjesta u Republici Hrvatskoj za benzinsko i dizelsko gorivo prema formuli s 14-dnevnim obračunskim razdobljem i ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri.

Uredbom se definira i najviša maloprodajna cijena ukapljenog naftnog plina (UNP: smjesa propan - butan za velike spremnike i za boce) na način da je marža za spremnike ograničena na 2,80 kuna po kilogramu, a u bocama sadržaja 7,5 kg i više cijena je ograničena na 13,94 kuna po kilogramu.
 
Nove cijene iznosit će 10,58 kuna po litri za benzinsko gorivo, 12,29 kuna po litri za dizelsko gorivo, 8,65 kuna po litri za plavi dizel, 10,11 kuna po kilogramu UNP-a za spremnike i 14,36 kuna po kilogramu UNP-a za boce.

Stranica