Državni tajnik Bujanović na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) u Bruxellesu

Državni tajnik Hrvoje Bujanović sudjelovao je na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) 1. prosinca 2022. u Bruxellesu.
 
Na sastanku Vijeća usvojeni su opći pristupi za Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, Uredbu o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode te Akt o čipovima. Nakon usvojenih općih pristupa za zakonodavne prijedloge uslijedit će pregovori s Europskim parlamentom.
 
Uz jednoglasnu podršku država članica, usvojen je opći pristup za Prijedlog uredbe o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode koja će najviše koristiti malim i srednjim poduzećima, kojom se uspostavlja izravno primjenjiv sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla za ove proizvode na razini Europske unije, ali i osigurava zaštita na međunarodnoj razini. Uredba će omogućiti zaštitu od lažnih proizvoda i prijevarnih upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla, doprinijeti očuvanju kulturne baštine, tradicionalnih znanja, razvoju turizma, lokalnog gospodarstva i regija, te osigurati potrošačima pouzdane informacije o takvim proizvodima.
 
Vezano uz Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, državni tajnik Bujanović istaknuo je da Hrvatska podržava ciljeve Prijedloga direktive kojom se potiče da poduzeća doprinesu zaštiti ljudskih prava i okoliša, utvrđivanjem, sprječavanjem, ublažavanjem i uzimanjem u obzir negativnih učinaka na ta prava.
 
Hrvatska je podržala usvajanje općeg pristupa za Akt o čipovima, ali je državni tajnik Bujanović ujedno pozvao da se u daljnjoj fazi rasprave razmotri proporcionalnost iznosa predloženih novčanih kazni za poduzeća u slučaju nedostavljanja informacija Europskoj komisiji te dodatni administrativni zahtjevi za ulagače. Navedene odredbe su važne s aspekta pozicioniranja unutarnjeg tržišta kao privlačnog odredišta za izravna strana ulaganja.
 
Države članice primile su na znanje i dva izvješća Češkog predsjedništva o napretku u radu na Prijedlogu direktive o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, te Prijedlogu uredbe o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda. Oba izvješća daju sažetak glavnih pitanja koja su utvrđena tijekom dosadašnje rasprave te predstavljaju osnovu za daljnji rad na ovim prijedlozima tijekom nadolazećeg Švedskog predsjedništva Vijećem EU. Vezano za Prijedlog direktive o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, državni tajnik Bujanović istaknuo je da je komercijalno jamstvo trajnosti već adekvatno definirano u postojećim EU pravnim aktima te smatra da je potrebno precizno identificirati adresata pojedinih obveza jer iz teksta prijedloga nije uvijek jasno radi li se o trgovcu ili proizvođaču.
 
Vijeće je usvojilo Zaključke o Europskom programu za turizam 2030. koji uključuju zajedničke ciljeve i aktivnosti s ciljem poticanja zelene i digitalne tranzicije turističkog ekosustava te jačanja njegove otpornosti i konkurentnosti. Državni tajnik je podržao usvajanje Zaključaka te naglasio da se ciljevi i mjere u velikoj mjeri podudaraju s hrvatskom Strategijom razvoja održivog turizma do 2030.

 

Stranica