Korigirana cijena naknade za neostvarene uštede energije u 2022.

Sukladno članku 13.c stavak 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), (u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dužno objaviti korigiranu cijenu naknade za neostvarene uštede energije počevši od 1. siječnja 2022. godine.
Korigirana cijena naknade za neostvarene uštede energije se računa množenjem Indeksa potrošačkih cijena za prethodnu kalendarsku godinu, koje objavljuje Državni zavod za statistiku, s jediničnom naknadom iz prethodne godine.
Sukladno članku 13.c stavku 3. Zakona jedinična naknada za neostvarene uštede energije za prvo i drugo razdoblje kumuliranja ušteda energije iznosi 0,1593 EUR/kWh, odnosno 1,2 kn/kWh.
Sukladno članku 13.c stavku 4. Zakona, iznos naknade za neostvarene uštede energije za 2022. godinu iznosi 0,1765 EUR/kWh, odnosno 1,3296 kn/kWh.“
 

Stranica