Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu 11. travnja 2023., a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
  • 1,43 EUR/l (10,77 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l) 
  • 1,33 EUR/l (10,02 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
  • 0,83 EUR/l (6,25 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)
  • 1,30 EUR/kg (9,79 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)
  • 1,86 EUR/kg (14,01 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
  • 1,66 EUR/l (12,51 kn/l) za benzinsko gorivo
  • 1,56 EUR/l (11,75 kn/l) za dizelsko gorivo
  • 0,95 EUR/l (7,16 kn/l) za plavi dizel
  • 1,54 EUR/kg (11,60 kn/kg) UNP za spremnike
  • 2,17 EUR/kg (16,35 kn/kg) UNP za boce.


Stranica