Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel i u iznosu od 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će 1,32 EUR/l (9,95 kn/l) za benzinsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l); 1,24 EUR/l (9,34 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l); 0,74 EUR/l (5,58 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l); 1,03 EUR/kg (7,76 kn/kg) za UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg) i 1,60 EUR/kg (12,06 kn/kg) za UNP za boce (promjena 0,00 EUR/kg).Stranica