HEP Operateru distribucijskog sustava d.o.o. dodijeliti će se 157 milijuna eura za modernizaciju hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže putem NPOO 2021.-2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 19. rujna 2023. pokrenulo je izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.2.R1-I1.02) putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Poziv je pokrenut u okviru Investicije C1.2. R1-I1 „Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora“. Stopa sufinanciranja iznosi 68,7159517% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 156.524.900,38  EUR, dok je ukupna vrijednost projekta 285.659.972,48 EUR. Jedini prihvatljivi prijavitelj u okviru Poziva sukladno Zakonu o energiji (članka 16., stavak 1.) i Zakonu o tržištu električne energije (članka 4., stavak 3.) je HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o).
 
Projektom će se financirati modernizacija i digitalizacija elektroenergetskog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora. Nadalje, projektom se planira ulaganje u modernizaciju dalekovoda i pripadajuće infrastrukture unutar Natura 2000 područja, zamjena postojećih i izgradnja novih dionica podmorskih kabela u distribucijskoj mreži za napajanje otoka te proširenje napredne mreže na područja s razvojnim posebnostima uz provedbu istraživanja tržišta koja uključuju regionalne i lokalne samouprave kako bi se definirala područja od interesa za projekt kao što su otoci i mjesta s malim brojem korisnika udaljena od trenutne mreže.
 
Prijava na Poziv sustavom eNPOO zaprima se najranije od 19. rujna 2023. godine, a najkasnije do 19. listopada 2023. godine.
 
Detaljne informacije o uvjetima Poziva objavljene su na portalu https://fondovieu.gov.hr/, dok predmetnom Pozivu možete pristupiti OVDJE.Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Stranica