U Portorožu pokrenuta inicijativa Dolina vodika sjevernog Jadrana (NAHV)

Prva transnacionalna inicijativa takve vrste u okviru programa Obzor Europa, uz potporu Partnerstva za čisti vodik, pokreće se u Portorožu u Sloveniji. Više od 100 delegata koji predstavljaju 37 projektnih partnera iz triju država, Hrvatske, Autonomne regije Friuli Venezia Giulia u Italiji i Slovenije, okupili su na početnom sastanku projekta.

Počevši od 1. rujna 2023., NAHV će trajati 72 mjeseca. Uključuje 17 pilot projekata koji će se razvijati na različitim lokacijama u tri partnerske države. Partnerstvo za čisti vodik raspolaže s bespovratnim sredstvima u iznosu od 25 milijuna eura, a vodi ga HSE, najveći slovenski proizvođač i trgovac električnom energijom i najveći proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora, uključuje 37 organizacija: poduzeća, sveučilišta, institute i druge javne subjekte iz triju zemalja sudionica. Projekt obuhvaća cijeli vrijednosni lanac uporabe vodika iz obnovljivih izvora, od proizvodnje, preko skladištenja i distribucije, do njegove krajnje uporabe u različitim sektorima, posebno industriji te kopnenom i pomorskom prometu, stvarajući polugu za ubrzavanje prijelaza na obnovljive izvore energije na tri ciljana stupa: industrijama koje je teško smanjiti te energetskom i prometnom sektoru. To su glavni razlozi zbog kojih je NAHV dobio pečat izvrsnosti, koji se dodjeljuje u okviru programa Obzor Europa projektima koji su visoko ocijenjeni.

Ključni je cilj inicijative stvoriti tržište zelenog vodika, kako na strani potražnje tako i na strani ponude, što ga čini konkurentnim izvorom energije za budućnost. Ključni industrijski akteri iz sve tri države razvit će pilot projekte za proizvodnju do 5.000 tona vodika iz obnovljivih izvora energije, namijenjenog skladištenju, distribuciji i uporabi energije. Očekuje se da će oko 20% proizvedenog vodika iz obnovljivih izvora biti razmijenjeno između zemalja sudionica, čime će se stvoriti primarno regionalno tržište vodika. Uvođenjem naprednih tehnologija vodika i razvojem vještina i infrastrukture partnerstvo nastoji ostvariti i druge ključne ciljeve europskog zelenog plana. Konkretno, projekti ispitivanja NAHV-a odnose se na dekarbonizaciju važnih industrijskih sektora kao što su proizvodnja čelika, cementa i stakla te pružaju održiva rješenja za kopneni i pomorski promet povezana sa smanjenjem ugljičnog otiska.

Očekuje se da će se provedbom planiranih inovacijskih aktivnosti u zreloj fazi osloboditi daljnja ulaganja u tehnologije povezane s vodikom iz obnovljivih izvora u iznosu većem od 300 milijuna eura, namijenjenih povećanju kapaciteta proizvodnje, skladištenja, prijenosa i uporabe vodika. Očekuje se financiranje i dodatnih ulaganja, kako tijekom provedbe projekta, tako i nakon toga, iz privatnih i javnih izvora u obliku naknadnih ulaganja u uspješno provedene pilot projekte na 17 ispitnih lokacija u trima zemljama sudionicama, kao i kroz nove inicijative koje će doprinijeti razvoju socijalnog i gospodarskog ekosustava temeljenog na vodiku iz obnovljivih izvora. Predviđeni razvoj stvara potrebu za novim kompetencijama i vještinama, što sveučilišta i istraživačke institucije koje su partneri u inicijativi čini važnim protagonistima u osmišljavanju i širenju novih obrazovnih programa, jer je NAHV predodređen da postane sredstvo za otvaranje radnih mjesta.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske Ivo Milatić, regionalni vijećnik Pierpaolo Roberti, u ime predsjednika Massimiliana Fedrige, i državna tajnica Tina Sersen, pozdravili su sudionike početnog sastanka NAHV-a u Portorožu zajedno s dr. Tomažom Štokeljom, predsjednikom Uprave HSE-a, vodećim partnerom.
 
 Dr. Tomaž Štokelj, predsjednik Uprave HSE-a, vodećeg partnera NAHV-a, rekao je: „HSE Grupa je vodeći protagonist zelene tranzicije Slovenije, koja sa sobom nosi veliku odgovornost. Svi naši razvojni projekti usmjereni su prema dekarbonizaciji i održivoj transformaciji slovenskog energetskog sektora, a time i Slovenije u cjelini, a projekt NAHV u potpunosti je u skladu s tom vizijom. Vodik se ističe kao jedan od ključnih izvora energije u budućnosti, budući da će dati važan doprinos postizanju nacionalnih ciljeva i ključnih ciljeva Europskog zelenog plana. Stoga sam posebno ponosan što je HSE vodeći partner u Sjevernojadranskoj dolini vodika te se veselim zajedničkoj suradnji s ostalim partnerima i prevladavanju zajedničkih izazova. Pred nama je uzbudljivih i, iznad svega, radnih šest godina suradnje na implementaciji naprednih tehnologija obnovljivog vodika i razvoju vještina i infrastrukture povezanih s njihovom upotrebom kao jednim od temeljnih elemenata zelene tranzicije. Uvjeren sam da ćemo ih maksimalno iskoristiti.”

“Bavljenje temom energetske tranzicije ne podrazumijeva radikalan pristup; naprotiv, naš cilj je kombinirati gospodarski rast, održivost i javno zdravlje u širokoj perspektivi, usmjerenoj i na materijalno i na nematerijalno bogatstvo budućih generacija. Takav pristup može se prepoznati u aktivnoj ulozi Furlanije Julijske krajine u projektu Doline vodika sjevernog Jadrana, ambicioznoj prekograničnoj inicijativi, usmjerenoj na jačanje suradnje na transnacionalnoj osnovi, a usmjerenoj na suočavanje s potrebama naših lokalnih zajednica," rekao je Massimiliano Fedriga, predsjednik Autonomne regije Friuli Venezia Giulia.

Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja RH naglasio je: „Projekt NAHV će utjecati na jačanje gospodarstva vodika u tri zemlje partnerice .Cilj nam je biti važna poluga u stvaranju čistog, jakog i održivog gospodarstva.“

Tina Seršen, državna tajnica u Ministarstvu okoliša, klime i energije Republike Slovenije istaknula je kako je projekt NAHV od velike važnosti za budućnost primjene vodika na našim prostorima. Buduće aktivnosti projekta počet će oblikovati prilike i nove načine kako naša gospodarstva učiniti održivijima. “Očekujem da bi do 2030. otopine vodika trebale igrati mnogo istaknutiju ulogu u postizanju naših ciljeva dekarbonizacije”, zaključila je.

Bitno je razumjeti istraživački i inovativni karakter inicijative i njen dugoročni učinak na zemlje domaćine inicijative, zajedno s njezinom prekograničnom dimenzijom.

“NAHV pokreće stvaranje sveobuhvatnog ekosustava za prijelaz na obnovljivi vodik, integrirajući proizvodne i uslužne djelatnosti i potrebe kućanstava i građana te kreirajući poslove budućnosti kroz osmišljavanje potrebnih vještina i kompetencija”, poručio je Stephen Taylor, strateški koordinator NAHV Joint Task Force, čija je primarna briga koherentno upravljanje projektom i integracija novih projekata i partnera u ovaj transnacionalni ekosustav u nastajanju.

“Partnerstvo za čisti vodik s ponosom podržava stvaranje prvog integriranog i transnacionalnog ekosustava zelenog vodika u regiji sjevernog Jadrana s 25 milijuna bespovratnih sredstava,” rekla je Mirela Atanasiu, privremena izvršna direktorica Partnerstva za čisti vodik. „Projekt će pridonijeti ambicijama Europske komisije da udvostruči broj vodikovih dolina u Europi i unaprijedi dekarbonizaciju energetskog, transportnog i industrijskog sektora, dok će pridonijeti otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu u regiji. S impresivnom suradnjom 37 javnih i privatnih organizacija iz Slovenije, Italije i Hrvatske, prekogranična Dolina vodika sjevernog Jadrana odražava pravu europsku i suradničku prirodu projekta te može poslužiti kao nacrt za slične Doline vodika diljem Europe i izvan nje.”

Više informacija o projektu, partnerima, projektnima aktivnostima i ciljevima možete pronaći pod poveznicom http://NAHV.eu.

Stranica