Upute pravnim osobama za izdavanje dozvola za praćenje kvalitete zraka i emisija u zrak

UPUTE ZA IZDAVANJE DOZVOLA:

Pravne osobe u Republici Hrvatskoj mogu sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19 i 57/22) obavljati sljedeće djelatnosti:
  1. Djelatnost praćenja kvalitete zraka
  2. Djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  3. Djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  4. Djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
 
Uvjete i dokaze koji su potrebni za ishođenje dozvole za navedene djelatnosti možete naći u dokumentu Uvjeti i dokazi_dozvole - Zrak.
 
Zahtjev za izdavanjem dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti pravne osobe mogu podnijeti na sljedeće načine:
  1. Za izdavanje dozvole potrebni dokumenti dostavljaju se pisarnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u uredovno vrijeme ili elektroničkom poštom: pisarnica@mingor.hr .
  2. Od 1.12.2023. predaja zahtjeva za izdavanje dozvole sa potrebnih dokumentima moguća je i putem e-usluga sustava START Plus, kojoj je moguće pristupiti putem sustava eGrađani ili na sljedećoj poveznici: https://start.gov.hr/start-plus/login
Sve dodatne informacije o uspostavi sustava e-usluga možete pronaći u dokumentu Obavijest - Start Plus.
 
INFORMACIJE I PODRŠKA

Dodatne informacije možete potražiti na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem redovnih kontakata Uprave za klimatske aktivnosti.

Kontakt Centra za korisničku podršku za e-uslugu START Plus:
  • besplatni telefon 0800 0080 (Radno vrijeme: pon - pet: 7:30 do 22:00; sub: 8:00 do 13:00)
  • e-pošta: podrska.start@fina.hr