Smjernice za klimatsko potvrđivanje

Smjernice za klimatsko potvrđivanje za pripremu ulaganja u programskom razdoblju 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj su namijenjene nositeljima projekata u svrhu pripreme projekata u skladu sa zahtjevima za klimatsko potvrđivanje za programsko razdoblje 2021.-2027, odnosno Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.  Smjernice se temelje na Tehničkim smjernicama Europske komisije za pripremu infrastrukture za klimatske promjene za razdoblje 2021. - 2027. EUR-Lex - 52021XC0916(03) - EN - EUR-Lex (europa.eu) te su dopunjene relevantnim preporukama za hrvatski kontekst, izvorima podataka te sektorskim studijama slučaja.
 
Smjernice su izuzetno važne kako onima koji pripremaju projekte tako i donositeljima odluka koji upravljaju javnim sredstvima. Svaki euro javnog novca treba doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i jačanju otpornosti na klimatske promjene kroz prilagodbu.
 
Smjernice su izrađene u suradnji MINGOR-a, MRRFEU-a i JASPERS-a te slijedi provedba treninga za upoznavanje sa Smjernicama.


Smjernice za klimatsko potvrđivanje