Aktivnosti za spas plemenite periske u Jadranskom moru

Projekt "Očuvanje plemenite periske (Pinna Nobilis) u Jadranskom moru" provodi se od 2020., a sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. On je potaknut pomorom plemenite periske u Jadranskom moru koji je započeo 2019. i doveo do njenog gotovo potpunog nestanka.

U suorganizaciji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održan je godišnji sastanak partnera na otoku Veliki Brijun.

Okupilo se gotovo 60 predstavnika svih partnera projekta - javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, znanstvenih institucija, nevladinih organizacija te drugih stručnih organizacija uključenih u aktivnosti očuvanja plemenite periske.

Glavni cilj bio je evaluirati napredak projekta tijekom protekle godine te postaviti smjernice za buduće aktivnosti s ciljem očuvanja i obnove populacije plemenite periske u Jadranskom moru.

Predstavnici Slovenije, Italije i Španjolske prezentirali su svoja iskustva i saznanja stečena tijekom provedbe aktivnosti za očuvanje periske te sastanku dali međunarodni karakter.

Razmjena ideja i razmatranje najnovijih znanstvenih spoznaja i preporuka stručnjaka u području očuvanja morske bioraznolikosti potakle su konstruktivnu raspravu te su dogovorene konkretne aktivnosti očuvanja za iduće razdoblje.

Sudionici su obišli Aquarium Pula gdje se odvijaju ex-situ aktivnosti uzgoja plemenitih periski.

Trenutno su u hrvatskom dijelu Jadranskog mora poznate 23 žive jedinke plemenite periske, čiji se stanje prati u sklopu Projekta.

Putem akcije „Jeste li ih vidjeli?“, koja je 2019. godine proširena i na plemenitu perisku, s ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti vrsta te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva javnost da dojavi lokacije na kojima su opažene žive jedinke plemenite periske, kako bi se identificirale i očuvale žive jedinke plemenite periske u prirodi te pratilo stanje populacije plemenite periske.

Do sada je zaprimljeno više od 2000 dojava građana, a samo u 2023. godini bilo ih je oko 150, što pokazuje veliki interes.

Osim o plemenitoj perisci kroz dojave su prikupljeni vrijedni podaci i o drugim vrstama školjkaša. Posebno valja istaknuti vrstu Pinnu rudis koja je posljednji puta zabilježena u hrvatskom podmorju u 19. stoljeću, a sada znamo za oko 20 lokacija na kojima obitava.

Sastanak je još jednom potvrdio predanost svih partnera projekta prema zajedničkom cilju očuvanja najvećeg školjkaša Mediterana te bioraznolikosti Jadranskog mora.

Stranica