Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP), a ove godine obilježavamo ga pod sloganom “Naša zemlja. Naša budućnost. Mi smo #GenerationRestoration.”

„Svjetski dan zaštite okoliša ove je godine posvećen jačanju svijesti o potrebi obnove naših ekosustava. Konkretno, fokus je usmjeren na obnovu kopnenih ekosustava i  jačanje otpornosti na suše i dezertifikaciju. Kako bismo osigurali preduvjete za provedbu projekata očuvanja i obnove prirode u Republici Hrvatskoj, osigurali smo 70 milijuna eura bespovratnih sredstva za projekte javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javnih ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima jedinica regionalne i lokalne samouprave, a riječ je o sredstvima Programa konkurentnost i kohezija. Obnovom prirode jačamo otpornost ekosustava na pritiske, podižemo otpornost i kapacitet za prilagodbu na klimatske promjene. Čestitam Svjetski dan zaštite okoliša!“ izjavila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Potreba za promjenom u načinu na koji koristimo planetarne resurse već je duži niz godina evidentna i znanstveno obrazložena. Jasna je i potreba za „vraćanjem dijela planeta prirodi“ te je Generalna Skupština UN-a 2019. godine proglasila razdoblje 2021.-2030. desetljećem restauracije ekosustava. Trenutno se na globalnoj razini provodi niz projekata i inicijativa kojima se pokušava poboljšati stanje degradiranih ekosustava.

Potreba za restauracijom ekosustava prepoznata je i u EU. Naime, Izvješće o stanju prirode u EU (2013-2018) pokazalo je kako su potrebni daljnji napori kako bi se zaustavili negativni trendovi u bioraznolikosti. 81 posto stanišnih tipova i 63 posto vrsta (izuzev ptica) od EU interesa nalaze se u nepovoljnom stanju očuvanosti, a gotovo trećina (30 posto) procijenjenih gnijezdećih populacija ptica pokazuje negativne kratkoročne trendove.

Kada je riječ o Republici Hrvatskoj, trećina vrsta i stanišnih tipova od EU interesa u nepovoljnom je statusu očuvanosti, no naša je država po ovim pokazateljima iznad prosjeka EU, što govori o visokom stupnju očuvanosti naše prirode.

Uzroci su različiti i variraju od različitih ljudskih pritisaka i intervencija u prostoru ( prestankom ljudske aktivnosti (karakteristično za travnjačke ekosustave kod kojih je bioraznolikost velikim dijelom uvjetovana tradicionalnim načinima korištenja zemljišta koji uslijed depopulacije ruralnih prostora nestaju).

U tom svjetlu Nacionalni park Plitvička jezera započeo je s uklanjanjem umjetnih barijera na potocima i rijekama koje na negativan način mijenjaju prirodne vodotokove i narušavaju njihovo ekološko stanje. Uklanjanje umjetnih pregrada, od kojih su neke stare i do 250 godina, omogućuje ponovnu uspostavu migracije životinjskih vrsta te doprinosi jednom od ciljeva Strategije bioraznolikosti EU, a to je ponovno osigurati slobodan tok na 25 000 km rijeka do 2030. godine. Nacionalni park Krka ovogodišnji Svjetski dan zaštite okoliša planira obilježiti akcijom uklanjanja pajasena na Skradinskom buku, uz cijeli niz ostalih aktivnosti u cilju zaštite okoliša koje su u tijeku ili u najavi.

Obnova ili restauracija je ključna za podizanje statusa očuvanosti ovih vrsta i staništa, bilo da se ona provodi kao pasivna ili aktivna restauracija.

Zdravi i otporni ekosustavi  osiguravaju najvišu razinu usluga ekosustava što je preduvjet i nužnost za kvalitetu života ljudi.

Stranica