Kako funkcionira Kontaktna točka za proizvode?

Kontaktne točke za proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnoga tijela druge države članice besplatno daju, između ostaloga, informacije:
 
  • o tehničkim propisima koji se primjenjuju na određenu vrstu proizvoda na području na kojemu se te kontaktne točke za proizvode nalaze i podatke o tome da li je za tu vrstu proizvoda potrebno prethodno odobrenje sukladno zakonodavstvu države članice, kao i podatke koji se odnose na načelo uzajamnog priznavanja i primjenu Uredbe (EU) br. 2019/515 na teritoriju te države članice;
  • kontaktne podatke nadležnih tijela u toj državi članici koji omogućuju izravan kontakt s njima, uključujući podatke o tijelima nadležnima za nadzor nad provedbom odnosnih tehničkih pravila na teritoriju te države članice;
  • o pravnim lijekovima koji su općenito dostupni na teritoriju te države članice u slučaju spora između nadležnih tijela i gospodarskog subjekta.

Kontaktne točke za proizvode odgovaraju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Adresa elektronske pošte: pcp@mingor.hr

Kontaktne točke za proizvode u drugim državama dostupne su na poveznici ovdje.