Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Slika /Istaknute teme/katalog.jpg
2.1.2024. Objava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se zaprimati od 2. siječnja 2024. godine od 11:00 sati do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene prije i nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr,  do nastupanja privremene obustave Poziva, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr,.
Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


15.12.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” 

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 02. listopada 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 2. siječnja 2024. godine do 11:00 sati. Javni poziv će biti otvoren do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene izvan navedenih rokova neće se uzimati u obzir. 
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr.


13.9.2023. Objava ažurirane verzije Kataloga pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” i roka za dostavu prijava nakon završetka privremene obustave Poziva
 
Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo objavilo ažuriranu verziju Kataloga. Sve prijave zaprimljene do početka privremene obustave su obrađene ili su u postupku obrade.

Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se ponovno zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati do 02.listopada 2023. godine u 24:00:00 sati, kada će nastupiti privremena obustava Poziva. Prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije ili nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


8.9.2023. 1. izmjena Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo donijelo 1. izmjenu Javnog poziva.
Sukladno najavi, prijave će se zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.

Javni poziv- 1.izmjena
Izjava pružatelja usluga - 1.izmjena
Prijavni obrazac Katalog - 1.izmjena
Obrazac reference - 1.izmjenaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” (u nastavku: Katalog) u kojeg su upisani poduzetnici s odgovarajućim znanjima, iskustvom i kapacitetima te koji su iskazali interes za upis. Pružatelji usluga uvršteni su sukladno redoslijedu zaprimanja i obradi prijava.

Katalog sadržava osnovne podatke o pružateljima usluga, a organiziran je po vrstama vaučera koji će se dodjeljivati za:
  • poboljšanje digitalnih vještina
  • strategiju digitalne transformacije
  • digitalni marketing
  • dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
  • složena digitalna rješenja

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP), potencijalni korisnici „Vaučera za digitalizaciju“ pozivaju se da u odgovarajućoj kartici ovog Kataloga izaberu i kontaktiraju odabranog pružatelja usluga.
Katalog je otvorenog tipa. Pravne osobe koje ispunjavaju uvjete navedene u Javnom pozivu za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga mogu se upisati u bilo kojem trenutku do zatvaranja Javnog poziva. Pružatelji usluga koji završe proces upisa u katalog moći će u svakom trenutku promijeniti ili dopuniti svoje podatke u sustavu. Ministarstvo će katalog ažurirati kontinuirano. Ministarstvo ne preuzima odgovornost za kvalitetu isporučene usluge niti za bilo koji vid ispunjenja ugovornih odnosa između pružatelja usluge i korisnika vaučera.

Katalog pružatelja usluga


1.9.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 26. lipnja 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 15. rujna. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.
Također, Ministarstvo će objaviti izmjene Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji se odnose na tehničke pojedinosti Poziva, o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravovremeno informirani putem web-stranica Ministarstva.

Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr ,  a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr .


26. 6. 2023. Privremena obustava Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da će se Poziv obustaviti na određeno vrijeme zbog velikog broja pristiglih prijava.
Ova obustava nastupa 07. srpnja 2023. godine, a traje do 15. rujna 2023. godine.
Sve prijave zaprimljene zaključno s 06. srpnja 2023. godine u 24:00:00 sati biti će uzete u razmatranje.
Podnošenje dokumentacije neće biti moguće nakon obustave Poziva, a prijave predane nakon obustave Poziva neće biti razmatrane.

Ispričavamo se svim zainteresiranim pružateljima usluga zbog pogreške u objavi obavijesti o Privremenoj obustavi Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, gdje je umjesto 06. lipnja 2023. godine trebalo stajati 06. srpnja 2023. godine. Navedeno je ispravljeno u objavi obavijesti.

Obavijest o upisu u Katalog pružatelja usluga

Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da su pristigle cjelovite prijave obrađene u zadanim rokovima. Sve prijave koje su udovoljile odredbama Javnog poziva  unesene su u verziju kataloga objavljenu 06.07.2023. godine.

Obrada prijava zaprimljenih do roka navedenog u objavi o privremenoj obustavi Javnog poziva se nastavlja sukladno propisanim rokovima.