E-servisi

Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture – JRPIJedinstveni registar poduzetničke infrastrukture – JRPI
JRPI evidentira i sistematizira subjekte poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica, odnosno koji namjeravaju koristiti iste, odobrenih od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja...
E-naukovanje E-naukovanje
Uvid u evidenciju Ugovora o naukovanju i slobodnih mjesta za naukovanje
eUred za djelatnost trgovine eUred za djelatnost trgovine
Ovdje možete poslati online zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanja minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine.
Informacijski sustav unutarnjeg tržišta Informacijski sustav unutarnjeg tržišta
Elektronički sustav brze prekogranične administrativne suradnje na jedinstvenom tržištu usluga.
Ocjena kakvoće mora za kupanjeOcjena kakvoće mora za kupanje
Rezultati praćenja propisanih parametara, pojedinačne, godišnje i konačne ocjene kakvoće mora za kupanje po sezonama kupanja određene prema kriterijima definiranim nacionalnom Uredbom i EU direktivom, prikaz ocjena na Google maps podlogama.
Zavod za zaštitu okoliša i prirodeZavod za zaštitu okoliša i prirode
Ovdje možete pronaći ostale, izdvojene baze i portale iz domene zaštite okoliša i prirode.
BioportalBioportal
Bioportal je web portal informacijskog sustava zaštite prirode koji sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka... 
Državna mreža za trajno praćenje kakvoće zraka u HrvatskojDržavna mreža za trajno praćenje kakvoće zraka u Hrvatskoj
Portal "Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj" sadrži izmjerene koncentracije onečišćujućih tvari u zraku iz državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka iz lokalnih mreža.
Portal sprječavanja nastanka otpadaPortal sprječavanja nastanka otpada
Portal sprječavanja nastanka otpada je on-line lokacija na kojoj se mogu komunicirati ključne informacije o mogućnostima, načinima, mjerama, aktivnostima i rezultatima sprječavanja nastanka otpada.
Pretraživač baze podataka Obrtnog registra Pretraživač baze podataka Obrtnog registra
Pretraživač Obrtnog registra je internet aplikacija putem koje možete pretražiti sve obrte (aktivne i neaktivne) registrirane u Republici Hrvatskoj. Za svaki obrt možete preuzeti službeni izvadak iz Obrtnog registra, elektronički potpisan, bez naknade.
PORTOR - portal Obrtnog registraPORTOR - portal Obrtnog registra
Internet lokacija koja pruža široku paletu informacija o obrtu i evidencijama (pravna regulativa, procedure i postupci, servisi,...).
E-Obrt E-Obrt
Putem servisa e-Obrt možete inicirati postupak osnivanja obrta ili promjene vezane uz postojeći obrt, kao i preuzeti službene dokumente (obrtnica, rješenja, izvadak iz Obrtnog registra).
START – elektroničko pokretanje poslovanjaSTART – elektroničko pokretanje poslovanja
START Vam omogućava pokretanje poslovanja iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, kroz jedan elektronički postupak i u roku od svega nekoliko radnih dana. START omogućava prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihovu razmjenu između institucija... 
Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina
U rubrici Jedinstveni informacijski sustavi mineralnih sirovina Republike Hrvatske dostupni su podaci o svim odobrenim i upisanim istražnim prostorima mineralnih sirovina i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina uz podjelu osnovom njihovog statusa...
Sudski registar trgovačkih društavaSudski registar trgovačkih društava
Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi.
HGK – Baza poslovnih subjekata HGK – Baza poslovnih subjekata
Digitalna komora omogućuje kvalitetniju i optimalniju komunikaciju komore i upravljanje dokumentima kako s članicama tako i interno unutar Komore.
NANDO – ocjenjivanje sukladnosti NANDO – ocjenjivanje sukladnosti
Države članice, zemlje EFTA-e (članice EGP-a) i druge zemlje s kojima je EK sklopila sporazume o međusobnom priznavanju (MRA) i protokole uz Europske sporazume o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (PECA) imenovale su prijavljena tijela.
Informacijski sustav MOREInformacijski sustav MORE
Jedinstveno mrežno mjesto za pristup svim podacima i bazama te drugim informacijama vezano uz morski okoliš, zakonske regulative vezane uz morski okoliš, nacionalni monitoring morskog okoliša.
ENVI portalENVI portal
ENVI portal kao komponenta Informacijskog sustava zaštite okoliša osigurava potpunu prostornu i alfanumeričku preglednost, kompatibilnost, cjelovitost i povezanost baza podataka okoliša kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za analizu i izvješćivanje. ENVI portal se sastoji od Atlasa okoliša, kataloga metapodataka i CMS portala.
Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
Projekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koji su upisani u Registar OIEKPP. Projekti su grupirani po Vrsti postrojenja, a navedeni su i podaci o nositelju projekta, lokaciji projekta, električnoj i toplinskoj snazi postrojenja te vrsti i datumu konačnosti rješenja.
Interaktivne karte Registara ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe i podzemnog skladišta plina Interaktivne karte Registara ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe i podzemnog skladišta plina
Dio hrvatskog epikontinentalnog pojasa i teritorijalnog mora koji pokriva približno 36.823 km2, podijeljen je na 28 istražnih prostora, dok je dio hrvatskog kopnenog područja koji pokriva približno 15.000 km2, podijeljen na 6 istražnih prostora. 
Validator E-računaValidator E-računa
U aplikaciju Validator eRačuna možete učitati dostavljeni račun te provjeriti radi li se o eRačunu sukladno EU normi.


Provjerite ostale izdvojene baze i portale iz domene zaštite okoliša i prirode OVDJE