Ciglana Cerje Tužno - Povjerenstvo donijelo mišljenje

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/551534064660a.jpg

U petak, 7. veljače, u Ministarstvu okoliša održan je nastavak druge sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglana Cerje Tužno d.o.o. Na sjednici je Povjerenstvo, većinom glasova, donijelo mišljenje da je rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglana Cerje Tužno d.o.o. prihvatljiva za okoliš uz ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i primjenu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša.

Ministarstvo okoliša će u ispitnom postupku razmotriti rezultate studije o utjecaju na okoliš, mišljenje Povjerenstva i sve primjedbe zainteresirane javnosti zaprimljene tijekom postupka procjene utjecaja na okoliš te donijeti konačnu odluku je li i uz koje mjere rekonstrukcija postojećeg postrojenja ciglane Cerje Tužno prihvatljiva za okoliš.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. podnijela je Ministarstvu okoliša 29. lipnja 2012. zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o i zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja. Prva sjednica Povjerenstva održana je 29. travnja 2013. godine, a javna rasprava za oba postupka provedena je u razdoblju od 19. kolovoza do 19. rujna 2013. godine.Stranica