​Dan Dunava 2019.

Slika /slike/Vijesti/Kopački Rit.jpg
Dan Dunava obilježava se 29. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja rijeke Dunav. Dan Dunava slavi Dunav i rijeke koje u njega utječu kao i njihovu vitalnu ulogu u osiguravanju vode, hrane, električne energije, rekreacije i sredstava za život.

Republika Hrvatska bila je među prvim državama koje su izrazile podršku zaštiti rijeke Dunav potpisavši Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav, 29. lipnja 1994. godine u Sofiji zajedno sa 9 drugih zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija) i Europskom zajednicom te je ratificirala 1996. godine od kada uspješno sudjeluje u njenom radu putem svoje delegacije i stručnjaka. Konvencija je stupila na snagu 22. listopada 1998. godine nakon što su je ratificirale sve zemlje potpisnice.
U svrhu ostvarenja ciljeva Konvencije osnovana je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). Od svog osnivanja ključni zadatak ICPDR-a je očuvanje kakvoće i poboljšanje stanja rijeke Dunav i njezinih pritoka da bi se osiguralo dobro stanje voda odnosno pridonijelo smanjenju onečišćenja Crnog mora. Danas Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav broji ukupno 15 potpisnica, 14 država članica i Europsku uniju (među njima su i Ukrajina, Srbija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora). 

Ovogodišnji Dan Dunava posebno promovira jednu od aktivnosti ICPDR-a: Četvrto zajedničko istraživanje Dunava (Joint Danube Survey 4). Radi se o neposrednom istraživanju kakvoće vode Dunava uzimanjem uzoraka radi analize i utvrđivanja stvarnog stanja Dunava prema pažljivo izrađenom planu koji ima za cilj prikupiti podatke o posebnim parametrima koji se redovito ne prate i to na usporediv način u cijelom slivu Dunava, podići svijest o kakvoći vode Dunava kao i naporima koji se ulažu u zaštitu i njezino očuvanje, te upotpuniti baze podataka koji nedostaju za punu provedbu Okvirne direktive o vodama Europske unije u slivu Dunava. Istraživanje se provodi svakih šest godina od Njemačke do Crnog mora (http://www.danubesurvey.org/jds4/ ) te su do sada provedena tri zajednička istraživanja, 2001., 2007. i 2013. godine.

Posebnost ovogodišnjeg istraživanja Dunava je i način njegovog provođenja: naime, do sada se Zajedničko istraživanje Dunava provodilo pomoću broda - putujućeg laboratorija koji je s međunarodnom posadom stručnjaka plovio slivom Dunava. Novost ovogodišnjeg istraživanja su ranije postavljeni pasivni uzorkivači, u Republici Hrvatskoj konkretno postavljeni na stupove mostova u Batini i Iloku. Uzorkivač se sastoji od rešetke na kojoj se nalaze inertni gelovi koji imaju moć adsorpcije kemijskih tvari iz vode. Ovakve rešetke se postavljaju u vodu na duže vrijeme i kasnije analiziraju u laboratoriju. Za potrebe Zajedničkog istraživanja Dunava rešetke će biti postavljene od svibnja do rujna ove godine, a dodatno će međunarodni timovi stručnjaka uzimati određene uzorke na točno određenim mjestima.
Službeni početak Četvrtog zajedničkog istraživanja Dunava je bio u četvrtak, 27. lipnja 2019., u Budimpešti, s obzirom na činjenicu da Mađarska u 2019. predsjedava ICPDR-om.

U Republici Hrvatskoj Dan Dunava se tradicionalno obilježava u jedinicama lokalne samouprave u slivu rijeke Dunav te se tako i ove godine obilježava u Gradu Vukovaru, na šetnici uz  Dunav ispod dvorca Eltz, prigodnim programom u kojem će moći uživati svi građani i posjetitelji Grada Vukovara. 
Između ostalog, a u svijetlu Četvrtog zajedničkog istraživanja Dunava, najmlađi će na štandu Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda kroz lupu mikroskopa moći pogledati kako izgleda život u kapljici Dunava. Program obilježavanja Dana Dunava u Vukovaru dostupan je na linku:  http://www.vukovar.hr/plakati1/13617-dan-dunava

Stranica