Dan rijeke Save 1. lipnja 2024.

Slika /slike/Vijesti/2022/190601 Sava.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s Tajništvom Međunarodne komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu i drugim državama u slivu rijeke Save i njihovim nadležnim institucijama i ove godine obilježavaju 1. lipnja - međunarodni Dan rijeke Save.

Rijeka Sava je rijeka s najduljim vodotokom u Republici Hrvatskoj. Ukupna dužina rijeke iznosi 946 kilometara, od kojih Hrvatskom prolazi 510 kilometara. Sava na svom putu od izvora prema ušću protječe kroz četiri države- Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju i spaja čak tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Osim navedenih zemalja, sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a jednim dijelom i Albaniju.

Zagreb, Slavonski Brod, Sisak i Županja samo su neki od gradova smještenih na hrvatskom dijelu toka rijeke Save. Sliv rijeke Save karakterizira iznimna biološka raznolikost. Sava ima kišno-snježni režim, a u njezinom slivu nalaze se posebno vrijedna močvarna staništa Lonjsko polje i Ribnjak i ornitološki rezervat Crna Mlaka. Rijeka Sava ima i značajan utjecaj na gospodarski i društveni život osam milijuna stanovnika koji joj gravitiraju.

Dan rijeke Save obilježava se u sve četiri države u slivu rijeke Save -Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji u cilju promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti međunarodne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnih ekosustava, a time i većoj kvaliteti života stanovništva u slivu rijeke Save.

Hrvatska je, uz navedene države stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, potpisanog u Kranjskoj Gori 3. prosinca 2002. godine, a Savska komisija je temeljem ovog Sporazuma osnovana za njegovu provedbu. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save provode države stranke putem svojih nacionalnih institucija, a provedbu koordinira Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija i njeno Tajništvo) sa sjedištem u Zagrebu.

Ove godine obilježavamo dvadesetu godišnjicu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kao jedinstvenog međunarodnog sporazuma kojim se integriraju svi aspekti upravljanja vodnim resursima.

Ključni ciljevi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji se ostvaruju kroz prekograničnu suradnju su uspostava međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovim pritokama, uspostava održivog upravljanja vodama u slivu rijeke Save te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti te smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica, uključujući posljedice poplava, leda i suša te incidenata koji uključuju  tvari opasne za vodne resurse.

Kada je riječ o području održivog upravljanja vodama, zahvaljujući suradnji u okviru Savske komisije, pripremljeni su i usvojeni Plan upravljanja slivom rijeke Save i Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save, što su obveze sukladno Okvirnoj direktivi o vodama i Direktivi o poplavama Europske unije.

Vrijedan rezultat ove suradnje i ujedno važna mjera za sprječavanje opasnosti od poplava je Sustav prognoziranja i upozoravanja o opasnosti od poplava u slivu rijeke Save (Sava FFWS) koji operativno koriste nadležne nacionalne institucije država stranaka (u Republici Hrvatskoj Državni hidrometeorološki zavod i Hrvatske vode), kao i Savska komisija koja je odgovorna za koordinaciju cjelokupnog rada sustava. 

Zahvaljujući ovom Sustavu, prikupljanjem podataka s područja čitavog sliva, moguće je dobiti detaljnije informacije u realnom vremenu o hidrološkim i meteorološkim prilikama na temelju kojih se mogu izraditi preciznije prognoze o dolasku vodnog vala, radi spremnosti te brže mogućnosti reagiranja nadležnih službi kada je to potrebno, što je od neupitne vrijednosti kako za Hrvatsku, tako i za sve države sliva rijeke Save.

Savska komisija snažno podržava sudjelovanje mladih u aktivnostima vezanim uz sliv rijeke Save te će se 12. Parlament mladih sa sliva rijeke Save održati u listopadu 2024., u Slavonskom Brodu.

U okviru pripremnih aktivnosti, Savska komisija je u ožujku raspisala natječaj za izradu najboljih video snimaka za srednjoškolce i mlade pod nazivom: „Zaplovimo u zelenu budućnost“, koji je završen krajem svibnja.

Cilj natječaja bio je potaknuti mlade na istraživanje povezanosti i utjecaja plovidbe i održivog upravljanja vodama te će povodom obilježavanja dana rijeke Save predstaviti radovi na virtualnom događaju će se održati u ponedjeljak, 3. lipnja 2024. od 12-13.30 h.

Više o tome možete saznati na poveznici: Activities - International Sava River Basin Commission (savacommission.org 
 
Program
 

Stranica