DEMANTI: Ne postoji zabrana čišćenja kanala za Lekenik

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/556316b478615.jpg

U razgovoru za Dnevnik Nove TV na temu poplava u Lekeniku koji je prenesen u članku na portalu www.dnevnik.hr,  direktor Hrvatskih voda, gospodin Plišić izrekao je nekoliko potpuno netočnih tvrdnji: 

„Imamo i drugih poteškoća na nekim drugim mjestima zato što priroda ne dozvoljava čišćenje nekih kanala.“

„Kod nekih kanala imamo zabranu čišćenja do 15.srpnja, kod nekih do 15. kolovoza, neki do 15. rujna. To je zbog zaštite prirode.“

„Kanale možemo čistiti, ali ne u ovom razdoblju. Učinit ćemo to u razdoblju u kojem smijemo, dok se ne promijene propisi.“

„Mi smo to tražili kod pisanja zakona, tražili smo i prije, a tražili smo i jučer.“

Na navedeno se u ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode očitujemo kako slijedi:

U svojem govoru gospodin Plišić spominje jedino Lekenik, a za „probleme sa zaštitom prirode“ navodi „druga mjesta“ ne precizirajući točne lokacije.

Svake godine Uprava za zaštitu prirode izdaje uvjete zaštite prirode za Godišnji program održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda. Isto je učinjeno i ove godine Rješenjem KLASA: UP/I-612-07/15-71/47.

Lokacija Lekenik spada pod 'Branjeno područje 10': Područje malog sliva Banovina. Lokacije su označene pod brojevima: 3, 11, 16, 32, 58, 60, 63, 74 i 91.

Niti jedan uvjet za navedene lokacije iz Rješenja KLASA: UP/I-612-07/15-71/47 ne uključuje zabranu čišćenja kanala, niti u kojem razdoblju.

Pored toga, članak 8. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) propisuje da se odredbe Zakona ne primjenjuju u slučaju odvraćanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi ili imovinu, spašavanja ljudi i imovine. Te se odredbe primjenjuju za vrijeme trajanja navedenih okolnosti i za vrijeme provedbe aktivnosti sanacije eventualno nastalih posljedica koje ne može biti duže od trideset dana od prestanka neposredne opasnosti.

Drugim riječima, kada bi zabrane nekih radova i bile propisane, što za područje Lekenika nisu, Hrvatske vode, budući je riječ o izvanrednim okolnostima, ne bi ih se trebale pridržavati.Stranica