Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/gorivo.jpg
Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Marže u Uredbi ograničene su na 0,65 kn/l za benzin i dizel, te 2,80 kn/kg za UNP za spremnike i 6,20 kn/kg za UNP za boce.
 
Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kn/l.
 
Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana, a iznosit će 11,58 kn/l za benzinsko gorivo, 13,19 kn/l za dizelsko gorivo, 10,16 kn/kg za UNP za spremnike i 14,41 kn/kg za UNP za boce.
 
Uredba stupa na snagu 8. studenog 2022.
 

Stranica