Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

 • Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo novo.png
 • Slika
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
 • 1,38 EUR/l (10,40 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l) 
 • 1,28 EUR/l (9,64 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
 • 0,78 EUR/l (5,88 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,04 EUR/l)
 • 1,05 EUR/kg (7,91 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)
 • 1,61 EUR/kg (12,13 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).
 
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 • 1,58 EUR/l (11,90 kn/l) za benzinsko gorivo
 • 1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za dizelsko gorivo
 • 0,87 EUR/l (6,56 kn/l) za plavi dizel
 • 1,29 EUR/kg (9,72 kn/kg) UNP za spremnike
 • 1,92 EUR/kg (14,47 kn/kg) UNP za boce.


Stranica