Donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

 • Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo 25 9.png
 • Slika
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
 • 1,62 EUR/l (12,21 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l) 
 • 1,62 EUR/l (12,21 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)
 • 1,08 EUR/l (8,14 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,07 EUR/l)
 • 1,24 EUR/kg (9,34 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
 • 1,80 EUR/kg (13,56 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 • 1,74 EUR/l (13,11 kn/l) za benzinsko gorivo
 • 1,78 EUR/l (13,41 kn/l) za dizelsko gorivo
 • 1,17 EUR/l (8,82 kn/l) za plavi dizel
 • 1,48 EUR/kg (11,15 kn/kg) UNP za spremnike
 • 2,11 EUR/kg (15,90 kn/kg) UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u dvanaest navrata.
 
S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 26. rujna do 9. listopada 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva. 

Stranica