Hrvatska rješava problem gubitaka vode za postizanje jače klimatske otpornosti

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Ministar Filipović Završna konferencija.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Kao dio reforme u sektoru vodnih usluga, Vlada Republike Hrvatske pokrenula je važne aktivnosti kako bi se smanjili gubici vode u sustavu javne vodoopskrbe i unaprijedili kapaciteti. Time će se poboljšati operativna učinkovitost i financijska održivost hrvatskog sustava javne vodoopskrbe te unaprijediti sigurnost i otpornost sektora vodnih usluga u cijeloj zemlji.    

Program tehničke potpore „Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj“, čije ćemo rezultate danas predstaviti, naglasak stavlja na izradu Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka (Akcijski plan), a osmišljen je kao potpora Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Hrvatskim vodama (HV) u provedbi ovog izazovnog procesa modernizacije. Projekt financira Europska Unija kroz Instrument za tehničku potporu, a provodi ga Svjetska banka, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Europske komisije.
 
Očekuje se da će ovaj ambiciozni Akcijski plan donijeti brojne koristi vodnom sektoru u RH. Jači kapaciteti javnih isporučitelja vodnih usluga za smanjenje gubitaka vode, kao i potrebna ulaganja u sustav, značajno će smanjiti tehničke i komercijalne gubitke vode s postojećih 50 posto na prosjek Europske unije od oko 25 posto. Samim time, ublažit će se i posljedice klimatskih promjena s obzirom da će u sustavu biti više vode onda kada je potražnja povećana, primjerice u sušnim razdobljima i tijekom ljetne sezone. Cijeli će sustav postati energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji budući da će se smanjiti energija potrebna za pumpanje vode u vodoopskrbni sustav, ali i za crpljenje vode iz vodocrpilišta i zdenaca, čime će se smanjiti pritisak na površinske i podzemne vodne resurse i okoliš. Uz to, provedbom ovih aktivnosti i ulaganja, Hrvatska će biti korak bliže ispunjavanju zahtjeva iz nove Direktive Europske unije o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ali i obveza iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). 
 
Danas je održana završna konferencija na kojoj su prezentirani rezultati projekta, a sudionicima su se, uz ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, obratili i g. Jehan Arulpragasam, direktor Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj te gđa. Natalie Berger, ravnateljica Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama.
 
„Uz hranu i energiju, voda je ključan preduvjet za život na nekom prostoru, a klimatske promjene koje se događaju dodatno naglašavaju važnost očuvanja naših vodnih resursa. Republika Hrvatska bogata je čistom, pitkom vodom i to pred nas stavlja odgovornost da s posebnom pažnjom brinemo o vodi i kvalitetno upravljamo sustavima za crpljenje i distribuciju vode. Ovim projektom idemo u smjeru da unaprijedimo sustave distribucije vode i značajno smanjimo gubitke,“ istaknuo je g. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

„Hrvatska je sve više izložena zabrinjavajućim utjecajima klimatskih promjena koji bi mogli dovesti do suša i smanjenja opskrbe vodom u ljetnim mjesecima. To bi utjecalo ne samo na hrvatsko gospodarstvo povezano s turizmom, već i na zdravlje i dobrobit njezinih građana. Aktivno i pravovremeno poduzimanje mjera poboljšat će vodnu sigurnost Hrvatske smanjenjem količine crpljene vode, jačanjem otpornosti vodoopskrbnog sustava i očuvanjem dobrog ekološkog statusa vodnih tijela u RH“, naglasio je g. Jehan Arulpragasam, direktor Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj. “ Drago nam je da stručnjaci Svjetske banke mogu ponuditi svoje znanje i stručnost te će Banka i dalje biti glavni partner Vladi Republike Hrvatske u daljnjoj modernizaciji sektora vodoopskrbe“. 
 
„Tek su nas ruska invazija na Ukrajinu i velika kriza naučile kako nam je naša energija dragocjena. Moramo promijeniti vlastita stajališta o vodi. Umjesto da čekamo neku novu krizu, trebamo biti spremni tako što ćemo već sada aktivno djelovati i osigurati da nam vodni sektor bude otporan i da voda i dalje bude svima dostupna.“ rekla je gđa. Natalie Berger, ravnateljica Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama.

Konferencija je ponudila platformu za predstavljanje rezultata i razgovor o važnosti aktivnosti za smanjenje gubitka vode za sveukupni vodni sektor u Hrvatskoj i rizike uslijed klimatskih promjena, a svi prisutni su imali priliku čuti nešto o međunarodnim iskustvima i primjerima dobre prakse u sličnim procesima modernizacije ovog sektora. Uz to, sudionici iz javnih isporučitelja vodnih usluga, domaći i međunarodni stručnjaci za vodni sektor te predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Europske komisije i Svjetske banke razgovarali su o izazovima i potrebnim aktivnostima za provedbu Akcijskog plana. 

Stranica