Imenovani novi zamjenik i pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56cf0f2ea72b9.jpg

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlade RH imenovani su novi zamjenik i pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode. Zamjenikom ministra imenovan je dr. sc. Mario Šiljeg, a mr. sc. Irina Zupan imenovana je pomoćnicom ministra za zaštitu prirode.

Mario Šiljeg diplomirao je 2000. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije na kojem je 2008. i doktorirao. Docent je i znanstveni suradnik u području inženjerstva okoliša na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. Tijekom poslijediplomskog obrazovanja, stručno se usavršavao na Kemijskom institutu u Ljubljani. Radio je i kao stariji istraživač na Energetskom institutu Hrvoje Požar, a od 2011. do 2012. bio je ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša. Od 2005. do 2011. bio je voditelj projekata kemijske tehnologije u Vodotehnici d.d. iz Zagreba.

'Ova dužnost je prije svega odgovornost i obaveza prema svim žiteljima Hrvatske i njihovu pravu na zdrav život i okoliš. Očuvati iznimna prirodna bogatstva i poboljšati stanje okoliša, a istovremeno pridonijeti održivom energetskom razvoju i gospodarskom rastu kroz nova zelena radna mjesta, također je i stručni izazov. Vjerujem kako ću uz kolegice i kolege iz ministarstva, skupa s ministrom Slavenom Dobrovićem i sam pridonijeti ostvarenju tih ciljeva' – izjavio je novi zamjenik ministra okoliša i prirode Mario Šiljeg.

Mario Šiljeg specijalizirao se za vođenje projekata iz inženjerstva okoliša te je sudjelovao u izradi studija, istraživanja i izgradnje brojnih postrojenja iz sektora vodnog gospodarstva. Od 2012. do 2015. bio je član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Irina Zupan magistar je znanosti upravljanja zaštićenim područjima i magistar prirodnih znanosti područja biologije, smjer ekologija. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu 1997. Posjeduje bogato iskustvo u zaštiti prirode. Od 2004. zaposlena je u Državnom zavodu za zaštitu prirode (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) gdje je bila načelnica Odjela za ocjenu utjecaja na prirodu (2004.-2006.) i načelnica Odjela za zaštićena područja (2006.-2016.). Prvenstveno područje njezina djelovanja bili su razvoj nacionalne mreže zaštićenih područja, te upravljanje i jačanje kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima. Sudjelovala je u razvoju i realizaciji brojnih međunarodnih projekata. Od 1997. do 2004. radila je na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a kao znanstveni novak.

'Očuvana priroda najvažniji je resurs Republike Hrvatske i njezino dugoročno očuvanje smatram prvorazrednim javnim interesom i obavezom naše generacije. Uz potporu Ministra i profesionalaca u sektoru, radit ću na daljnjoj izgradnji mehanizama zaštite prirode i povećanju njihove učinkovitosti. Svjesna odgovornosti koju preuzimam, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju' – izjavila je nova pomoćnica za zaštitu prirode Irina Zupan.

Kroz profesionalnu karijeru dodatno se usavršavala u korištenju EU fondova, javnoj nabavi, menadžerskim kompetencijama i mnogim drugim područjima. Kao međunarodno prepoznati stručnjak, članica je Svjetske komisije za zaštićena područja Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN WCPA).

 

 Stranica