Jačanje sustava odvojenog prikupljanja u Gradu Zagrebu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5899ea379760d.JPG

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima održali su danas sastanak na temu uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Sastali su se radi brže provedbe konkretnih mjera i aktivnosti koje se poduzimaju na jačanju sustava odvojenog prikupljanja otpadom, implementaciji svih ostalih sastavnica sustava uključujući sortirnicu te izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

„S obzirom na veličinu grada Zagreba koji čini 25% RH po broju stanovnika, nužna je intenzivna komunikacija i suradnja Ministarstva i Grada u provođenju svih aktivnosti u zbrinjavanju otpada. Ova suradnja Grada i Ministarstva odrazit će se na povoljniju sliku o ukupnom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj“ - rekao je gradonačelnik Bandić.

Na sastanku je istaknuto kako Grad Zagreb izrađuje Plan gospodarenja otpadom koji će biti usklađen s nedavno usvojenim Planom gospodarenja otpadom RH koji se temelji na kružnom gospodarstvu i poštivanu hijerarhije gospodarenja otpadom.

Gradska uprava je u prosincu krenula s podjelom spremnika za odvojeno odlaganje papira, a uskoro planiraju krenuti i s podjelom kompostera, za početak stanovnicima koji žive u obiteljskim kućama.

Također je istaknuto da se utvrđuje lokacija na kojoj će biti postavljena sortirnica te se aktivno radi i na planiranju svih ostalih potrebnih sadržaja. S obzirom da je Ministarstvo u Planu gospodarenja otpadom RH odredilo interventnu mjeru za Grad Zagreb s ciljem značajnijeg smanjenja komunalnog otpada, zatražili su informacije o daljnjim koracima i mogućnostima financiranja sadržaja.

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović pozdravio je aktivnosti koje Grad poduzima naglasivši kako je Ministarstvo interventnom mjerom u Planu gospodarenja otpadom RH predvidjelo 100 milijuna kuna za Grad Zagreb za financiranje mjera kojima bi se u kratko vrijeme načinio značajniji pomak prema ispunjavanju ciljeva i obaveza.

„Sve to omogućit će jačanje sustava odvojenog prikupljanja i smanjivanje nastanka miješanog komunalnog otpada. Važno je da izgradnju sustava odvojenog prikupljanja prati i uspostava reciklažnog centra sa sortirnicom“ – rekao je ministar Dobrović dodavši da će Ministarstvo biti aktivni čimbenik u implementaciji sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.Stranica