Javni natječaji provodit će se uz primjenu mjerila zelene javne nabave

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/550fec3ebb0ec.jpg

'U projektima energetske učinkovitosti i zelenim radnim mjestima prepoznali smo priliku za smanjenje emisija stakleničkih plinova, ublažavanje klimatskih promjena i gospodarski razvoj. Do 2050. možemo otvoriti 80.000 zelenih radnih mjesta, u čemu će nam pomoći Strategija niskougljičnog razvoja na kojoj radimo. Krenuli smo i s izradom Akcijskog plana za zelenu javnu nabavu jer je jedan od ciljeva EU da se do 2020. najmanje 50 posto javnih natječaja provede uz primjenu mjerila zelene javne nabave.' – izjavio je danas ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na otvorenju događaja 'Volimo zelene tehnologije i tehnologije u službi čovjeka' u hotelu Westin.

U sklopu događaja kojeg je organiziralo Veleposlanstvo Japana predstavila su se gospodarska i tehnološka dostignuća te zemlje. Fokus je bio na održivom razvoju i inovativnim zelenim tehnologijama. Predstavile su i se japanske tvrtke koje razvijaju inovativne zelene tehnologije u segmentu prometa. Ministar Zmajlović u govoru se osvrnuo na održivi razvoj i projekte Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji će doprinijeti otvaranju zelenih radnih mjesta i smanjenju energetske potrošnje.

Trenutno se izrađuje Strategija niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. čija će primjena smanjiti emisije stakleničkih plinova i poticati gospodarski razvoj. To će biti temeljni dokument u području ublaženja klimatskih promjena ali i krovna gospodarska, razvojna i okolišna strategija. Ta strategija otvorit će prilike da se inovacijama, prijenosom naprednih tehnologija i strukturnim promjenama u svim gospodarskim sektorima potakne rast industrijske proizvodnje, razvoj novih djelatnosti i konkurentnost gospodarstva. UNDP je u svojoj studiji izračunao da se do 2050. u Hrvatskoj može otvoriti 80.000 zelenih radnih mjesta.

Ministar je istaknuo da se radi i na Akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015.-17. s pogledom do 2020. s ciljem da se i u tom segmentu ostvare energetske uštede. Cilj EU je da se u okviru Sedmog akcijskog programa za okoliš do 2020. provede minimalno 50 posto javnih natječaja uz primjenu mjerila zelene javne nabave. Javna tijela su značajni potrošači u RH koji godišnje troše oko 39,5 milijardi kuna. Stoga koristeći svoju kupovnu moć za odabir 'zelenih' roba i usluga mogu dati značajan doprinos u održivoj potrošnji.

'Projekti koje provodimo važni su zbog svojih ekoloških odrednica i činjenice da njihovim provođenjem potičemo gospodarski razvoj Hrvatske i veću kvalitetu života naših građana. Upravo to omogućuje dugoročno održivi razvoj i napredak Hrvatske.' – dodao je ministar Zmajlović.

Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ove godine projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti subvencioniraju sa 600 milijuna kuna. Provode se mjere kojima se potiče energetska učinkovitost u zgradarstvu, obiteljskim kućama, komercijalnim zgradama, turizmu i prometu. Promet u emisijama stakleničkih plinova ima udio od 25 posto, od čega 71 posto generira cestovni promet te je nužno istaknuti važnost energetske učinkovitosti u prometu.

Ove godine je za subvencioniranje nabave električnih vozila, hibridnih plug in vozila i hibridnih vozila osigurano 14 milijuna kuna, a visina subvencija iznosit će od 30.000 do 70.000 kuna. U projektima čistijeg transporta ove godine se pridružio i NP Mljet te je nedavno pokrenut projekt 'Mljet – prvi zeleni otok na svijetu' u sklopu kojeg će se sa 105.000 kuna dodatno poticati nabava električnih vozila za stanovnike otoka.Stranica