Ministarstvo provodi akciju „Jeste li ih vidjeli?“

  • Slika /slike/Vijesti/3.7.2020. jelenak_Zvonimir Osvald.jpg
  • Slika
  • Slika

Akcija „Jeste li ih vidjeli?“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi s ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja, održava se i ove godine.

Svi zaljubljenici u prirodu kada opaze jelenka (Lucanus cervus), alpinsku strizibubu (Rosalia alpina) i veliku četveropjegu strizibubu (Morimus asper funereus) mogu njihovu fotografiju poslati putem obrasca za dojavu nalaza ili na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr (uz fotografiju je potrebno navesti datum, vrijeme i lokaciju viđenja te ime i prezime opažača).

Tradicionalno će po završetku akcije biti izabrane i nagrađene najbolje fotografije, a ujedno će biti nagrađena i osoba koja dojavi najviše nalaza. Ove godine je nagrade za dobitnike osigurao NP Sjeverni Velebit u vidu obiteljskih ulaznica za posjet ovom nacionalnom parku.

Sve dojave javnosti su prostorno prikazane i lako pretražive na Bioportalu - web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, uključivanjem sloja Rasprostranjenost vrsta/Saproksilni kornjaši.

Jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša - saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu.

Prisutnost saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava. Ugrožene su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju. Njihovo stanje očuvanosti Hrvatska je dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju pa se ovom akcijom želi proširiti svijest ljudi o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih se aktivno uključiti u očuvanje prirode.

U 2019. godini su zaprimljene 583 dojave o viđenjima više od 640 jedinki ovih vrsta iz svih dijelova Hrvatske. Uz dojave o nalazima pristiglo je i mnoštvo fotografija traženih vrsta.
Dobitnici nagrada za 2019. godinu, po jedne obiteljske ulaznice za Nacionalni Park Paklenica, su:

  • za najbolju fotografiju jelenka – Andreja Sambol
  • za najbolju fotografiju velike četveropjege strizibube – Zlatko Marasović
  • za najbolju fotografiju alpinske strizibube – Dinka Grubišić
  • za najviše dojava – Paula Mujanović
     

Foto: jelenak (Lucanus cervus) – autor Zvonimir Osvald; alpinska strizibuba (Rosalia alpina) – autor Mario Vlašić; velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) – autor Dina ŠimunovićStranica