Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. i konačne verzije Bijele knjige

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg
Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050., Energetski institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu i Bijelu knjigu, odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, a za koje je provedeno javno savjetovanje. U skladu s navedenim, izrađen je Nacrt prijedloga Strategije i Strateška studija utjecaja na okoliš.

Nacrtom prijedloga Strategije redefinirani su optimalni energetski miks i razvojni energetski projekti s ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Također, posebna je pozornost posvećena sigurnosti opskrbe i održivosti te konkurentnosti energetskog sustava. Navedeno je usklađeno s ciljevima iz EU direktiva po pitanjima smanjenja potrošnje, smanjenja emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava i pozitivnog investicijskog okruženja.

Ovim putem pozivamo svu zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu na Nacrt prijedloga Strategije i Strateške procjene utjecaja na okoliš. Javna rasprava se odvija od 20. svibnja do 20. lipnja 2019. godine na internetskom portalu „e-Savjetovanja“ i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike dok će se javno izlaganje održati 4. lipnja 2019. godine, u 11:00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Velika dvorana.

Dokumenti koji su predmet javne rasprave dostupni su na sljedećoj poveznicima:

Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

STRATEŠKA STUDIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE S POGLEDOM NA 2050. GODINU

STRATEŠKA STUDIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE S POGLEDOM NA 2050. GODINU (Netehnički sažetak - Inačica 3)

S ciljem uključivanja zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 5. studenog 2018. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Zelene knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare. Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Zelene knjige izrađena je konačna verzija Zelene knjige i Dokument odgovori na komentare na Nacrt Zelene knjige koji se nalaze na sljedećim poveznicama:

Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske - ZELENA KNJIGA

Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske - Odgovori na komentare na Nacrt ZELENE KNJIGE objavljene 30. listopada 2018. godine

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige je izrađena Bijela knjiga. Bijela knjiga je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 25. ožujka 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Bijele knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare. Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Bijele knjige izrađena je konačna verzija Bijele knjige i Dokument odgovori na komentare na nacrt Bijele knjige koji se nalaze na sljedećim poveznicama:

Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske - Bijela knjiga

Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske - Odgovori na komentare na Nacrt BIJELE KNJIGE

 

Stranica