Nova „Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada“ puštena je u rad

Slika /slike/Vijesti/2021/logo zadnje.png
Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je novu aplikaciju, s namjerom da se posjednicima otpada olakša i ubrza postupak kategorizacije otpada i određivanje vrste (ključnog broja) otpada. Kvalitetan postupak kategorizacije važan je za daljnji tijek i gospodarenje otpadom, odnosno odabir optimalnog postupka obrade otpada. Kategorizaciju otpada dužan je osigurati posjednik otpada, osim za miješani komunalni otpad. Ako posjednik ne može kategorizirati otpad temeljem dostupnih podataka, dužan je osigurati kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija.
 
„Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada“ izrađena je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o katalogu otpada. Izrada ove aplikacije predviđena je u Planu mjera administrativnog rasterećenja gospodarstvenika. Aplikacija pomaže korisniku odrediti vrstu otpada (ključni broj otpada), te upućuje na prateće informacije, kao što je moguća prisutnost određenih opasnih svojstava otpada. U aplikaciji je otpad moguće pretražiti prema „Opisu otpada“ ili koristeći „Katalog otpada“. Odabirom pojedinih ključnih brojeva otpada moguće je izraditi vlastiti popis (uži izbor). Preporuka je aplikaciju koristiti u Google Chrome ili Firefox pregledniku.
 
Aplikacija je dostupna na mrežnoj stranici s uputama za postupak kategorizacije: http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-registri-oneciscavanja-i-ostali-sektorski-pritisci/gospodarenje-otpadom-12 ili izravno na poveznici: http://roo.azo.hr/katOtpada/.

Stranica