Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada

Slika /slike/Frame 750_500.png
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada.
Riječ je o usluzi namijenjenoj poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja: članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i HRT pristojbe.
 
Usluga je u potpunosti digitalizirana te pruža transparentan pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim stanjem obveza po svim davanjima na jednom mjestu, što dosad nije bio slučaj. Naime, poslovni subjekti su na godišnjoj razini dužni plaćati određeni broj davanja, za čiju su naplatu zadužene različite institucije, te je poduzetnicima ponekad teško pratiti što su sve dužni podmiriti i u kojem roku. Uz ovu će e-uslugu praćenje i izvršenje obveza po navedenim davanjima biti jednostavnije, te će poduzetnicima donijeti značajne uštede vremena i administrativno rasterećenje samog postupka.
 
Kalendar plaćanja obveznih naknada nudi sljedeće funkcionalnosti:
  • popis davanja kojih je pojedini poslovni subjekt obveznik (od onih koja su uključena u opseg usluge);
  • prikaz iznosa obveza u trenutku prijave (prikaz podataka iz sustava institucije nadležne za pojedinu naknadu) s rokovima dospijeća;
  • kreiranje naloga za plaćanje (pojedinačni nalog s 2D barkodom ili zbrojni nalog u obliku xml datoteke, koji se mogu platiti putem mobilnog ili Internet bankarstva poslovnog subjekta),
  • pregled i preuzimanje kreiranih naloga i dokumenata;
  • popunjavanje i slanje obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ obrazac).
 
Prikazani podaci predstavljaju stanje obveza poslovnog subjekta koje u tom trenutku postoji u institucijama nadležnim za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Nakon plaćanja neke obveze, novo stanje obveza je u usluzi vidljivo nakon što nadležna institucija evidentira uplatu u svom sustavu. Svakom prijavom korisnika u uslugu, prikazuje se stanje obveza koje postoji u trenutku prijave.
 
Usluzi Kalendar plaćanja obveznih naknada moguće je pristupiti na sljedeće načine:  
Za korištenje usluge potrebna je vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica za NIAS, minimalno značajne razine sigurnosti. Korisnici usluge mogu biti zakonski ovlaštene osobe poslovnog subjekta i druge osobe kojima je putem sustava e-Ovlaštenja dodijeljeno pravo za rad u usluzi. Usluga je povezana sa sustavom e-Poslovanje, čime je korisnicima omogućen jedinstven pristup, pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju poslovanja.
 

Stranica