Obilježavamo 1. lipnja - Dan rijeke Save

Slika /slike/Vijesti/2022/Park-Lonjsko-polje-Izvor web stranice PP Lonjsko polje.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zajedno s Tajništvom Međunarodne komisije za rijeku Savu sa sjedištem u Zagrebu i drugim državama u slivu rijeke Save i njihovim nadležnim institucijama, i ove godine obilježavaju 1. lipnja - međunarodni Dan rijeke Save.
 
Rijeka Sava je rijeka s najduljim vodotokom u Hrvatskoj. Ukupnom dužinom duga je 946 kilometara, od kojih Hrvatskom prolazi 510 kilometara. Sava protječe kroz četiri države. Od izvora prema ušću to su: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija i spaja čak tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Osim navedenih zemalja, sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a jednim dijelom i Albaniju.
 
Zagreb, Slavonski Brod, Sisak i Županja samo su neki od gradova smještenih na hrvatskom dijelu toka rijeke  Save. Sliv rijeke Save karakterizira iznimna biološka raznolikost. Sava ima kišno-snježni režim, a u njezinom slivu nalaze se posebno vrijedna močvarna staništa Lonjsko polje i ribnjak i ornitološki rezervat Crna Mlaka. Rijeka Sava ima i značajan utjecaj na gospodarski i društveni život osam milijuna stanovnika koji joj gravitiraju.
 
Dan rijeke Save obilježava se u sve četiri države u slivu rijeke Save -Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti međunarodne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnih ekosustava, a time i većoj kvaliteti života stanovništva u slivu rijeke Save. Hrvatska je, uz navedene države, stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, potpisanog u Kranjskoj Gori 3. prosinca 2002. godine, za čiju je provedbu osnovana Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija i njeno Tajništvo) sa sjedištem u Zagrebu.
 
Središnji događaj obilježavanja Dana Save Savska komisija priprema upravo u četvrtak, 1. lipnja 2023. godine s početkom u 12 sati, a riječ je o virtualnoj proslavi pod nazivom: „Surađujmo s prirodom!“. U okviru ovog događanja, predstavit će se radovi pristigli  na natječaj za srednjoškolce i mlade od 19 do 25 godina na temu „Surađujmo s prirodom!“ s fokusom na korištenju prirodnih rješenja - rješenja temeljenih na prirodi u gospodarenju vodama.
 
Odlični hrvatski primjeri takvih rješenja u slivu rijeke Save su sustav retencija Lonjsko polje s Mokrim poljem, retencija Zelenik, Odransko polje. Riječ je o prirodnim poplavnim područjima koje Hrvatske vode koriste za preusmjeravanje velikih vodnih valova iz nabujalih rijeka. Lonjsko  polje (kapaciteta 700 milijuna m3) s Mokrim poljem (kapaciteta 500 milijuna m3) u recentnim poplavnim događajima u svibnju 2023. prihvatilo je preko milijardu kubika vode, što je od neizmjernog značaja za sprječavanje poplava u gradovima uzvodno i nizvodno od Lonjskog polja te ima nezamjenjivu ulogu u upravljanju rizicima od poplava u slivu rijeke Save.

Obilježavajući Dan rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save rapisala je foto natječaj na temu "Jedan sliv - 1000 priča o vodama". Tema natječaja je jedinstven osobni doživljaj posebnih ljepota sliva rijeke Save, rijeka, jezera, močvarnih područja, prirode i s njima povezanom biološkom raznolikošću, kulturno povijesnom baštinom i životima ljudi. Također, tema je povezana sa izazovima sa kojima se suočavamo u zaštiti zajedničkog izuzetno vrijednog resursa - svih voda na slivu rijeke Save. Krajnji rok za prijave je 15. rujan 2023. godine, a više o uvjetima foto natječaja pronađite OVDJE.


Foto izvor: PP Lonjsko polje

Stranica