Objavljen natječaj za znanstvene projekte iz područja klimatskih promjena vrijedan 17 milijuna kuna

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56fe508d97370.jpg

Danas je objavljen natječaj vrijedan 17 milijuna kuna za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. čiju je izradu vodilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

„Naši znanstvenici su kreativni i inovativni te sam uvjeren da imaju sve potrebne kvalitete kako bi osmislili projekte koji će doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena s čijim se posljedicama svi suočavamo. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj koji će omogućiti da se naši znanstvenici aktivno uključe u rješavanje problema uzrokovanih klimatskim promjenama“ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

U izradi Programa sudjelovali su i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska zaklada za znanost, koja je objavila natječaj, a sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od prodaje emisijskih jedinica.

Natječaj će trajati 90 dana, a na njega se mogu javiti visoka učilišta, javni znanstvenu instituti i znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost. Projekti će se sufinancirati u 100% iznosu, a znanstvenici će od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moći dobiti od 500 tisuća do 2 milijuna kuna, ovisno o vrsti projekta.

„Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u javnom ili gospodarskom sektoru“ –objasnio je direktor Fonda Sven Müller.

Provedbom Programa očekuju se izrade procjena učinaka posljedica klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, poljoprivredu, šumarstvo, vodne resurse i bioraznolikost. Tražit će se i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja štetnih emisija. Očekuju se i ideje kako bolje predvidjeti, prevenirati i ublažiti posljedice suša, poplava i šumskih požara koji su posljedice klimatskih promjena. Rezultati projekata omogućit će i znanstveno utemeljeno donošenje razvojnih politika Hrvatske.

Programom se okolišne politike smanjivanja emisija CO2 povezuju s razvojem 'zelenih' tehnologija preko znanstvenih projekata što je praksa najrazvijenijih članica EU.Stranica