Očuvanjem močvarnih staništa štitimo imovinu i stanovništvo

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54cf7bf274a6a.JPG

„Svjetski dan močvarnih staništa izvrsna je prilika da ukažemo koliko su močvarna područja važna za bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta ali i za zaštitu stanovništva i imovine. U teškim situacijama poput poplava, kakve su nažalost pogodile i našu zemlju, vidi se koliko su važna prirodna retencijska područja kao što su Lonjsko polje ili Kopački rit. Močvarna područja imaju ključnu ulogu u prihvaćanju i zadržavanju poplavnih voda, a kako bi ta važna funkcija ostala učinkovita važno je ta područja održavati i očuvati“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom Svjetskog dana močvarnih staništa.

Svjetski dana močvarnih staništa obilježava se 2. veljače uz slogan „Močvare za našu budućnost – pridružite nam se“. Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih močvarnih staništa u svijetu. Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode. Ona su genske banke biološke raznolikosti staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije.

Ovogodišnjim sloganom želi se naglasiti da budućnost čovječanstva ovisi i o močvarama. Poplavna područja uz obale nizinskih rijeka močvarna su područja koja imaju ključnu ulogu u sprečavanju poplava jer mogu prihvatiti velike količine vode koja prijeti naseljima i obradivim površinama.

Gotovo svake godine u Hrvatskoj imamo problem velikih poplava gdje prirodna poplavna područja poput Kopačkog rita u takvim situacijama imaju ključnu ulogu u prihvaćanju i zadržavanju poplavnih voda te se na taj način štiti stanovništvo i imovina šireg područja.

Republika Hrvatska potpisnica je Ramsarske konvencije o močvarnim područjima od 1991. godine. Cilj Ramsarske konvencije je očuvanje onih područja na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta te njihovih zajednica od kojih mnoge čovjek koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima. Potpisana je 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru, po kojem nosi i naziv.

Parkovi prirode uključeni na Ramsarski popis u Hrvatskoj su Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Ribnjaci Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok Neretve. Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa, parkovi organiziraju razne aktivnosti.

Park prirode Kopački rit,Svjetski dan močvarnih staništa tradicionalno obilježava u suradnji s Osnovnom školom Bilje čiji će učenici prirediti prigodan program na temu zaštite ptica u Kopačkom ritu. Za posjetitelje će biti organiziran obilazak parka i besplatna vožnja novim turističkim vlakićem te zajednička priprema tradicionalnih baranjskih jela. Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa biti će objavljeni rezultati zimskog prebrojavanja ptica koje Kopački rit redovito vrši.

Park prirode Vransko jezero, 2. veljače će organizirati za učenike lokalne srednje škole „Tečaj fotografije u Močvari“, a autori fotografija nastalih tijekom foto posjeta Parku prirode Vransko jezero, imati će priliku sudjelovati u međunarodnom natjecanju kojeg organizira Ramsarska konvencija „Močvare - foto natječaj za mlade“ te osvojiti putovanje u jedno od svjetski zaštićenih močvarnih područja po vlastitom izboru.

Park prirode Lonjsko polje povodom Svjetskog dana močvarnih staništa organizira tradicionalni skup „Budućnost na rubu močvare“ čiji je domaćin ove godine selo Donja Gračenica. Cjelodnevni program odvijao se u subotu 31. siječnja 2015.

Pozivamo građane da posjete neko od njima najbližih Ramsar područja te se pridruže obilježavanju Svjetskog dana močvarnih staništa.

 Stranica