Održana Glavna skupština Petrokemije d.d.

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Danas je u Kutini održana Glavna skupština Petrokemije d.d. na kojoj je jednoglasno usvojena Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem dionica, uz isključenje prava prvenstva dioničara i o izmjenama statuta.
 
Republika Hrvatska, zajedno s drugim državnim imateljima dionica Petrokemije d.d. (FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK, JANAF d.d., PLINACRO d.o.o.), upravlja s ukupno 45,17 posto temeljnog kapitala Društva.
 
Povećanje temeljnog kapitala ima za cilj pribaviti novčana sredstava potrebna za dovršetak procesa restrukturiranja i dokapitalizacije Društva, a radi postizanja strateških ciljeva kao što su modernizacija svih postrojenja Društva, osiguranje izvora financiranja stalnih obrtnih sredstava, aktivniji nastup, strateško pozicioniranje na tržištu, podizanje razine učinkovitosti održavanja logističkih i ostalih uslužnih procesa u Društvu.
 
Provedbom dokapitalizacije zaštitit će se svi dosadašnji napori i ulaganja Republike Hrvatske u Društvo, kao i interesi ostalih dioničara Društva, a navedeno će imati i pozitivne učinke uzimajući u obzir da se ulaganjem sredstava u Društvo ostvaruje stabilno i uspješno poslovanje Društva koje će se odraziti i na ukupni gospodarski razvoj Grada Kutine i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stranica