Otok Krk primjer je kako treba gospodariti otpadom

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5718a95e6c633.jpg

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas je na otoku Krku obišao reciklažni centar sa sortirnicom i kompostištem koji su dio lokalnog ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom koji je omogućio da se odvojeno prikuplja više od 50% otpada, što je iznad EU prosjeka i ciljeva koje Hrvatska mora ispuniti na nacionalnoj razini do 2020.

'Sustav gospodarenja otpadom razvijen na otoku Krku može biti ogledni primjer za bilo koju sredinu u Hrvatskoj. Riječ je o sustavu koji se temelji na konceptu kružnog gospodarstva i omogućuje građanima da razdvajaju otpad' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Obilazak reciklažnog centra vodio je direktor komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk Frane Mrakovčić koji je objasnio zbog čega je važno povećati stupanje odvojenog prikupljanja otpada.

'Jedini način izbjegavanja značajnog povećanja cijena komunalnih usluga u trenutku zatvaranja odlagališta otpada i početka rada Marišćine je dodatno povećanje stupnja odvojeno prikupljenog otpada. Stoga smo lani započeli primjenjivati sustav odvoza otpada od vrata do vrata' – kazao je direktor komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk Frane Mrakovčić istaknuvši kako im je cilj do 2020. stupanj odvojenog prikupljanja otpada povećati na 80%.

U sustavu prikupljanja otpada 'od vrata do vrata' radi se o promjeni načina skupljanja otpada iz domaćinstava na način da se postepeno povlače zajednički kontejneri sa javih površina, a svako domaćinstvo dobiva svoj set posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Tako se omogućava smanjenje intenziteta odvoza otpada i povećavaju količine korisnog otpada.

Izgradnja sustava uključivala je sanaciju starog dijela odlagališta otpada te uređenje novih ploha za odlaganje, izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i kompostištem, sedam manjih reciklažnih dvorišta u naseljima, te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i komunalnih vozila. Ukupna investicija iznosila je 61,4 milijun kuna. Projekti su sufinancirani i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ponikve eko otok Krk u vlasništvu su sedam jedinica lokalne samouprave. Tvrtka godišnje prikupi oko 20.000 tona otpada, od čega je 70% za vrijeme ljetnih mjeseci kada se broj stanovnika sa 19.500 podigne na 120.000. Sustav se krenuo razvijati 2006. te je s početnih 16% odvojeno prikupljenog otpada u 2015. dosegnuo 50%.

 Stranica