Predstavljeno rješenje za Petrokemiju, stvorene pretpostavke za pokretanje proizvodnje uz zadržavanje zaposlenika

Slika /slike/Vijesti/2022/Krupni plan (1).jpg
Vlada Republike Hrvatske je dala suglasnost za sklapanje dodatka 1 Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije te suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije.

Kako je kazao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije između Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), Terra Minetralnih Gnojiva, Ine, Prvog plinarskog društva (PPD), Yildirim Balkan Ferilizer i Yildirim International Fertilizer. 

Ministar Filipović je istaknuo da država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi.

Naime, vezano uz sklapanje dodatka ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju, na dan sklapanja dodatka ugovora ne postoje dospjele i neispunjene obveze države kao dioničara, a investitori i sponzori, a to su Ina i PPD to također prihvaćaju te se odriču pokretanja bilo kakvih postupaka po toj osnovi kao i po osnovi bilo kojih zahtjeva ili pitanja investitora prema državi kao dioničaru koji su isticani do datuma sklapanja tog dodatka i sporazuma.

Do sada su, kako je naveo, kolali razni dopisi gdje su se spominjali potencijalni sporovi od 300 milijuna kuna i to se dodatkom ugovora otklanja.

„Briše se i opcija prodaje dionica investitora državi za slučaj da EU u roku od 20 godina utvrdi nepravilnosti u povećanju temeljnog kapitala i dodijeli državnih potpora društvu koja su ugovorena ugovorom iz 2018. godine“, kazao je ministar Filipović.

Važnim je naveo da se jamstva države po raznim obvezama koja se odnose na plaćanje poreza, zaštitu okoliša, državne potpore ograničena do nastupanja zastare tih obveza, a ne bez vremenskog ograničenja i ne bez ograničenja novčanog iznosa kako je to do sada bilo.

Istaknuo je i da je izdavanje nove okolišne dozvole uvjetovano izvršenjem preuzetih obveza ulaganja, a sve radi ispunjavanja zakonskih pretpostavki za izdavanje nove okolišne dozvole.

"Prijenos ovog ugovora i dodatak I ugovora stvorit će pretpostavke za pokretanje proizvodnje u Petrokemiji uz zadržavanje zaposlenika", kazao je ministar Filipović.

Stranica